logo-mycity-2

Предстоящи събития

Моят Пловдив

Lifestyle

loading...
loading...
A A A

Правителството пусна новото старо предложение за минималната работна заплата

Според кабинета няма връзка между увеличението й и нивата на заетост

Правителството публикува ново проектопостановление за увеличаване на минималната работна заплата, след като реши да не обжалва решението от 19 май на ВАС. Тогава съдът отмени предишното постановление поради това, че не е било съгласувано в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). На практика новото предложение не променя нищо спрямо старото – минималната работна заплата се увеличава с 20 лв. до 360 лв. със задна дата (от 1 януари), което вече е факт, и с още 20 лв. до 380 лв. от 1 юли тази година. Този път процедурата за приемане на постановлението ще бъде спазена и Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди въпроса на заседание във вторник (26 май).

Мотивите на правителството

В мотивите към постановлението е записано, че периодичното актуализиране на минималната работна заплата гарантира запазване и умерено увеличаване на покупателната способност на работещите, а като дял от общите разходи на работодателите увеличението е не повече от 1 промил (0.1 на сто). Според правителството с първото повишение на нетната минимална работна заплата до 282 лв. тя ще приближи, но ще остане под официалната линия на бедност за 2015 г. - 286 лв. С второто увеличаване нетният размер на минималната заплата ще бъде 298 лв., което ще бъде с 12 лв. над линията за бедност. Ефектът от умереното двукратно нарастване е съобразен с динамиката на средните равнища на заплащане в страната, относителната стабилност на ценовите равнища на стоките и услугите за лично потребление и с необходимите средства за преживяване на заетите на минимална работна заплата и техните семейства, се посочва още в мотивите. Управляващите очакват, че увеличаването на заплатата ще стимулира безработните към по-активно поведение на пазара на труда, ще оживи потреблението, ще повлияе благоприятно и на данъчните приходи и постъпленията от осигурителни вноски и е добър начин за борба със сивата икономика. Те смятат, че мярката няма да се отрази неблагоприятно на пазара на труда, защото според редица изследвания нямало еднопосочна и тясна корелация между повишаването на минималната работна заплата и флуктуациите в заетостта.

Аргументите против

Опасенията във връзка с увеличаването на минималната работна заплата по принцип са свързани с това, че то затруднява много малки и средни предприятия в различни сектори и региони. Основните аргументи на работодателските организации в края на миналата година бяха, че увеличаването на минималната работна заплата с около 6% на два пъти в рамките на една година не кореспондира с ръста на БВП и производителността и може да доведе до съкращения. В препоръките си от 13 май 2015 г. към Националната програма за реформи на България за 2015 г. от Европейската комисия заявяват: "Въпреки че в номинално изражение българската минимална заплата е най-ниската в ЕС, тя значително се е увеличила от 2011 г. насам и правителството планира още значителни увеличения през следващите години. Такива резки промени по преценка на правителството в политиката за определяне на заплатите биха могли да доведат до смущения във функционирането на пазара на труда."

Въпреки това след провеждането на срещата на тристранката най-вероятно увеличаването на минималната работна заплата в определените размери ще бъде прието. Причината е, че Националният съвет за тристранно сътрудничество е консултативен орган и правителството не е длъжно да се съобразява с решенията му, а само да се консултира с него. В прессъобщение от 23 май Божидар Данев, председателят на Българската стопанска камара, заяви, че жалбата до ВАС и последващото решение за отмяна на въведената в началото на годината минимална работна заплата има дисциплиниращ ефект. Той обаче не очаква никакви практически последствия от решението на ВАС.

От capital.bg

Свободно време

loading...

Цитат на седмицата

Това, което прави живота интересен, е възможността да осъществиш мечтата си.
Пауло Куелю
"Алхимикът"

 

tes

Културен афиш

loading...