A A A

Балабанова къща

ул. Д-р Константин Стоилов № 57
тел.: 032/ 627 082
Лятно работно време /април-октомври/: 9:00 - 18:00
Зимно работно време /ноември-март/: 9:00 - 17:30
Ден за безплатно посещение:
всеки първи четвъртък от месеца – за ученици и пенсионери
 
Построена е в началото на ХІХ в. и е разположена между улиците "4-и януари", "Д-р К. Стоилов" и "Антраник". Старинно очарование на къщата придава продълговатият пруст с висок таван, около който са били разположени стопански и домакински помещения. До горния етаж се стига по вътрешна стълба, която въвежда в голям остъклен салон /хайет/, около който са разположени четири стаи. Понастоящем къщата се използва като многофункционален културен център.
Балабановата къща е представителна за развитието на Пловдивската симетрична къща и e един от най-богатите образци, при които пространствената композиция се характеризира с равнозначното участие на две взаимно перпендикулярни оси, тази на приземието и тази на етажа. Характеризира се и с изключително богата разработка на архитектурните детайли, на пластичната и плоскостната декорация. Това решение на къщата надраства функциите на жилище и се доближава по обем и функции до обществена сграда.
Построена е в началото на XIX в.от Хаджи Панайот Лампша, българин, родом от Пловдив. Бил е богат търговец и лихвар, член на кафтанджийския еснаф. Според Любен Каравелов хаджи Панайот е един от най-именитите пловдивски търговци от средата на XIX век. Къщата е имала трима собственици. Последният от тях е бил търговецът Лука Балабанов, чието име носи и до днес. Намира се между улиците „4-ти Януари“, „Д-р К.Стоилов“ и „Антраник“. Размерите й са внушителни – застроена е на площ от 546 кв.м. Построена е по подобие на богатите къщи от крайбрежието на Босфора в околностите на Цариград. Голямата порта откъм улицата и срещуположната й врата към двора отвеждат в продълговат пруст с висок таван, около които са били разположени стопански и домакински помещения. До горния етаж води вътрешна стълба, която въвежда в голям остъклен салон. Средната му част е най-представителна, с богато украсен дърворезбован таван. Около салона има четири стаи с неповторима атмосфера. Обзаведени са с реставрирани старинни мебели, тъкани и други вещи, демонстриращи вкуса и възможностите на богатите пловдивски граждани.
Къщата има незавидната съдба да бъде съборена до основи през 30-те години. Благодарение на дългогодишната работа на арх. Христо Пеев, най- изявеният изследовател на пловдивската възрожденска къща, домът на Хаджи Лампша е възстановен през 70-те години на ХХ в. по фотографии, скици под ръководството на известни пловдивски архитекти.
Днес в къщата на първия етаж е представена постоянна експозиция на съвременно българско изкуство. Вторият етаж, служил за посрещане на гости, обзаведен и сега в градски възрожденски бит, е една от най-популярните камерни сцени в града за културни събития - театрални спектакли, концерти, изложби, литературни премиери, срещи с едни от изявените творци на страната, както и делови срещи. От тук тръгва Международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща”, който вече в продължение на няколко години оживява пространството на къщата с пролетното си и есненно издание.
Двете зали в приземния етаж са предназначени за временни художествени изложби.

 

 

 

Източник: ОП Туризъм
www.visitplovdiv.com