A A A

Къща „Клианти“

ул. Княз Церетелев № 16
 
Сградата, построена през 1816 г., е една от най-старите запазени къщи от епохата на Българското възраждане. През 1846 г. тя е била изцяло реконструирана, като приземният етаж е разширен в северна посока, оформяйки покрития двор. Строители са били майсторите, изградили църквата „Успение на Св. Богородица“. През 1882 г. западната част на къщата била разрушена и с разделянето на сградата се обособяват две отделни къщи. През 1920 г. част от югоизточния ъгъл е “изрязан”.
Двуетажната сграда е важен архитектурен компонент на територията на Архитектурно-историческия резерват„Старинен Пловдив”.
Къщата на Клианти е безспорен връх в развитието на архитектурата и декоративното изкуство в Стария Пловдив.      Богатата художествена украса е концентрирана в жилищния етаж, където изобилстват дървената пластика и полихромията - геометрични мотиви и цветни инкрустации - по дървените тавани, уникални пейзажи, датирани от 1817 г., и монументални композиции от растителни орнаменти, по стените има богато изрисувани алафранги, мусандри, таблени дървени врати.
Първоначално е била жилищна сграда на Георги Клианти и наследниците му. Понастоящем е общинска собственост.

 

 

 

 

Източник: ОП Туризъм

www.visitplovdiv.com