A A A

Експозиция „Георги Божилов - Слона”

ул. Княз Церетелев № 1
Скобелевата къща е построена през 1860 г. от Костадин Кафтанджията. След Освобождението тук живее до смъртта си майката на ген. Михаил Скобелев – Олга Скобелева (1823-1880), известна с благотворителната си дейност. От 1997 г. в къщата се помещава Фондация „Бъдеще за България”, а през 2003 г. тук е уредена постоянна експозиция, посветена на творчеството на известния пловдивски художник Георги Божилов – Слона (1935-2001), принадлежащ към поколението пловдивски художници, което през 60-те години на ХХ век осъвремени облика на българското изобразително изкуство.
Скобелевата къща е възрожденска пловдивска къща, построена през 1860 г. от Костадин Кафтанджията, виден българин от Стара Загора.
След Освобождението до смъртта си тук живее майката на ген. Михаил Скобелев – Олга Скобелева (1823-1880), известна с благотворителната си дейност в помощ на пострадалото от турските погроми българско население в Южна България по време на Априлското въстание и Освободителната война. Заради големите и грижи за сираците от Тракия благодарното българско население с признателност я нарича Скобелева майка. Днес на лобното й място край Цариградско шосе е изграден мемориален парк. През 2003 г. в Скобелевата къща е уредена постоянна експозиция, посветена на творчеството на известния пловдивски художник Георги Божилов – Слона (1935-2001). Съдържа 47 негови платна и е открита в деня на неговата 68 годишнина- 13.06.2003г. На северната страна отдалече се вижда пано живопис и мозайка от друг прочут пловдивски художник - Димитър Киров, която той посещава на приятеля си. Калканът на къщата откъм ул.”Съборна” е украсен с възпоменателно пано, живопис и мозайка по проект на Димитър Киров, в памет на Георги Божилов.

 

 

 

Източник: ОП Туризъм
www.visitplovdiv.com