A A A

Експозиция „Димитър Киров”

ул. Кирил Нектариев № 15
Тел.: 032/ 635 381
Лятно работно време /април-октомври/: 9:00 - 18:00
Почивни дни: събота и неделя
Зимно работно време /ноември-март/: 9:00 - 17:30
Почивни дни: събота и неделя 
Ден за безплатно посещение:
всеки първи четвъртък от месеца – за ученици и пенсионери
 
Къщата на Верен Стамболян, построена през втората половина на ХІХ век, е голяма двуетажна симетрична сграда, разположена на източния склон на Джамбаз тепе. Дълги години тя е ползвана като творческа база на Съюза на българските художници и Дружеството на пловдивските художници. От м. май 2010 г. в къщата е уредена постоянна експозиция, посветена на творчеството на известния пловдивски художник Димитър Киров /1935-2008/, принадлежащ към поколението пловдивски художници, което през 60-те години на ХХ век осъвремени облика на българското изобразително изкуство.
На източния склон на Джамбаз тепе се намира внушителната по размери и външна украса къща на Верен Стамболян, известна през 70-те и 80-те години на миналия век като Къщата  на художниците в Пловдив.  Тук е кипял истински културен живот – организирали са се пленери и изложби, които я превръщат в международен културен център. Сградата се издига в задната част на двора, фасадата й привлича вниманието с изящния рисунък със светлосенки на орнаментите.
През 2010 г. тук беше приютена и  постоянната експозиция с произведения на художника Димитър Киров. Той е от пловдивската школа и един от най-ярките представители на българското изобразително изкуство през 60-те и 70-те години, чието творческо наследство има новаторски дух. Творческите му постижения са в сферата на изящното  и декоративно-монументално изкуство. Авторът е носител на множество национални, международни награди и отличия. В експозицията са поместени едни от най-добрите образци на теми и етапи от неговото творчество.  На двора са представени мозайки на тема „любими градове“.

 

 

Източник: ОП Туризъм
www.visitplovdiv.com