A A A

Реката и тепетата

Река Марица е най-голямата река на Балканския полуостров. Нейният водосбор…
Джендем тепе (Младежки хълм) Джендем тепе е най-високият (надморска височина…