A A A

По римския път

„Кълна се в Зевс, Херакле, най-големият и най-красивият [град] от всички! Hаистина…
Най-старите поселения на територията на днешния град са датирани в…
ул. Цар Ивайло тел.: 032/ 634 008 Лятно работно време /април-октомври/:…
пл. Римски стадион Стадионът е разположен в падината между Сахат…
Пл. Централен Още в края на І век след Христа…
ул. Генерал Гурко В северната част на форумния комплекс се…
подлез "Археологически" на бул. Цар Борис ІІІ Обединител, Културен център…
Бул. Княгиня Мария Луиза Раннохристиянската (Малка) базилика е била разположена…
пл. Александър Малинов / ул. Цар Иван Шишман До момента…
ул. Коматевско шосе Акведуктът на Филипопол е построен в периода…