A A A

Експозиция „Енчо Пиронков“

ул. Васил Кънчев № 1
тел.: 032/ 638 055
Лятно работно време /май-октомври/:
9:30 – 12:30 и 13:00 - 18:00
Почивeн дeн: неделя
Зимно работно време /ноември-април/:
9:00 – 12:30 и 13:00 - 17:30
Почивeн дeн: неделя
Ден за безплатно посещение:
всеки първи четвъртък от месеца – за ученици и студенти

Енчо Пиронков (роден 1932 г.) е от поколението художници, което през 60-те години на ХХ век осъвремени облика не само на пловдивската живописна школа, но и на българското изобразително изкуство. Експонирани са 45 дарени от автора творби, обхващащи различни периоди от неговото творческо развитие.
Енчо Пиронков (роден в 1932 г.) е от поколението художници, което през 60-те години на ХХ в. осъвремени облика не само на пловдивската живописна школа, но и на българското изобразително изкуство. Във времето на тоталитарната култура те създадоха и развиха ново съвременно пластическо мислене, което ги приобщи към европейските художествени процеси и постави началото на българския модернизъм чрез утвърждаване на нов възглед по отношение на формата и колорита.
Стилът на Енчо Пиронков се отличава със силен експресивен жест, с чувство за спонтанност и естественост. Той фрагментира картинното пространство и вписва в него фигури заемащи ритуални пози. Общуването с тези композиции е драматично подсилено от своеобразна мистика на посланието и от характерно силно противопоставяне на светло-тъмно в тях. Светлината струи от формата не като осветление, а като структурно и поведенчески определящ фактор. Тъмнината дава простор на въображението, тя е особен вид лично откровение, тайнство, което не трябва да излезе наяве.
Тази живопис е изградена на принципа, че ако един отрязък от нея (детайл) не бъде зает от нещо, ще бъде зает от друго. При анализа й установяваме неща, които вече сме познали и признали при първия поглед. Тя се разпознава без да се налага да бъде познавана. Тя внушава чувство на убеденост, на сигурност, на специална атмосфера и образи, чието описание се изплъзва. Въпреки, че е убедителна, не подлежи на обяснение. Изглежда като създадена, без да бъде предизвикана, като получена, без да бъде получавана. Като действие, което не се предхожда от желание. Живописта на Енчо Пиронков е правене не в обикновения смисъл на думата, тя е състояниенепредизвикано от воля.
Това изкуство разви и обогати съвременните пластически възгледи и идеи. Създаде част отновата митология в българската живопис.
Експонирани са 45 дарени от автора творби, обхващащи различни периоди от неговото творческо развитие.

 

 

Източник: ОП Туризъм
www.visitplovdiv.com