A A A

Античен Театър

ул. Цар Ивайло
тел.: 032/ 634 008
Лятно работно време /април-октомври/: 9:00 - 18:00
Зимно работно време /ноември-март/: 9:00 - 17:30
Ден за безплатно посещение:
всеки първи четвъртък от месеца – за ученици и пенсионери
 
Един от най-добре запазените антични театри в света. Построен в края на І – началото на ІІ век при император Траян, театърът е една от главните обществени сгради на античния Филипопол. Разположен е на южния склон на Трихълмието в седловината между Джамбаз тепе и Таксим тепе. Освен за театрални представления се е използвал за гладиаторски и ловни игри.  Бил е действащ до V век и е събирал около 6 000 зрители. През 1981 г. е частично възстановен. Сега този обект е напълно адаптиран за съвременния културен живот на Пловдив и в него се провеждат различни по характер спектакли за около 3 500 зрители.
Като един от най-значимите градове в пределите на Римската империя Филипопол има своя театър, който и днес блести в сърцето на Стария град като единствения реставриран и функциониращ античен театър в България. Според  строителният надпис върху фриз-архитрава  на сценичната постройка,  театърът  е построен  през 114 – 117 г. сл. Хр. при император Марк Улпий Траян. Разположен на южния склон на Трихълмието, в седловината между Таксим тепе и Джамбаз тепе, Античният театър е една от най-значимите обществени сгради на Филипопол, забележителна с архитектурната си представителност и великолепие.
Сцената, достъпна за посетители и днес, е с фризове и статуи, а 28-те реда мраморни седалки (от които са запазени 20), са побирали около 6000 зрители. С надписи по тях за обозначени десетте квартала (фили)  на града, които носят имената на божества и митични герои. Театърът е разделен на радиални сектори посредством стръмни стълбища. Игралното поле (орхестра) е с подковообразна форма  с диаметър 26,64 м. В южната му част се издига триетажният корпус на постройката за артистите (скене).
Върху седалките са отбелязани ипочетните зрителски места с имена на магистрати и видни граждани.   Над засводения проход на втория ранг седалки е имало ложа за императора и почетните лица, изградена със средства на герусията(съветът на старейшините) на Филипопол.
В театъра се преплитат стиловите белези на елинистичния и римския театър. Основно е бил предназначен за театрални представления, но множеството административни надписи доказват,  че сградата е използвана и за седалище на Общото събрание на римската провинция  Тракия (траконкоинон). Тук са се провеждали състезания за поети, музиканти, певци и глашатаи, както и борби с животни и гладиаторски битки, свидетелство за което са специфичните особености на самата конструкция.Съществувал е до края на IV в., когато е опожарен.
Разкрит от пловдивските археолози и възстановен в началото на 80-те години на XX в., Античният театър на Филипопол е сред най-значимите от времето на Римската империя.
Днес това съоръжение е най-емблематичният паметник на непрекъснатата културно-историческа приемственост, осъществявана върху Трихълмието през вековете. Възроден за нов живот като функционираща сцена за класическа драма, танци и музика, Античният театър е привлекателно духовно средище на града, в което съвременната култура взаимодейства с непреходните ценности на миналото.

 

 

 

Източник: ОП Туризъм
www.visitplovdiv.com