A A A

История

Първите праисторически поселения на територията на днешен Пловдив се появяват…
Наченки на държава През VI и първата половина на V в.…
След разделянето на Римската империя  в края на IV в.…
Икономическите позиции са основата на борбата за българската просвета и…
Източна Румелия и Съединението След подписването на мирния договор в…
Легенда за седемте тепета на Пловдив Войските на Филип Македонски…