A A A

Засилен интерес на бизнесмени от Далечния Изток към Пловдив

Здравко Димитров проведе разговори с бизнесмени от Китай, които посетиха Областна администрация - Пловдив. Те бяха придружавани от инж. Пламен Панчев, председател на Съвета на директорите на "Сиенит холдинг" АД и създател на "Тракия икономическа зона". 
 
Бизнесмените, които са представители на едни от най-големите държавни компании в страната, се поинтересуваха от възможностите за кандидатстване за държавни инфраструктурни проекти посредством своите строителни групи.
 
Не е тайна, че в последните години има сериозен интерес от страна на китайски инвеститори в областта на инфраструктурата и технологиите. Бизнесмените се интересуваха от проекти и в енергетиката, изграждането на соларни паркове, топлоелектрически централи, рехабилитация на пътната и железопътната структура. Те изтъкнаха, че бъдещето за развитието на региона е в реализирането на европейски проекти с помощта на китайски инвестиции. 
 
Китайските предприемачи вече имат сериозно бизнес партньорство с правителствата на Полша и Словакия. 
Здравко Димитров поздрави гостите и не пропусна до отбележи, че в последните години икономическото сътрудничество между България и Китай се задълбочава. 
 
В Пловдивска област има доста общини, които са побратимени с китайски градове, а Пловдив е в партньорски отношения с Шанхай. Димитров запозна гостите с възможности за бизнес инвестиции в "Тракия икономическа зона", в която е обособена българо-китайска зона.
 
След бизнесмените от Китай в Областна администрация Пловдив пристигнаха и представители на една от най-големите фирма за производство на добавки и консумативи за хранително-вкусовата промишленост Hela Spice Japan. 
 
Управителят на фирмата Ютака Коджима беше в Пловдив по покана на общинските съветници Ангел Ангелов и Коста Хаджиев. Коджима също се поинтересува от възможностите за бизнес инвестиции в област Пловдив и посети някои от най-добрите месопреработвателни предприятия.
 
Засиленият интерес от страна на бизнесмени от Далечния Изток показва, че в последните години Пловдив и Пловдивска област се утвърждават като район с добра икономическа среда. Много чуждестранни компании, които са лидери в областта си, вече имат свои производствени бази на нашата територия, а дейността на малките и средните предприятия допълва големия бизнес и дава балансиран характер на икономиката и развитието на региона. 
 
Статистиката сочи, че Пловдивска област е на второ място в страната по активност в процедурите на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", а "Тракия икономическа зона" е един от най-големите и успешни икономически проекти на България. 
 
 
 
 
Източник: plovdiv24
Снимка: Интернет