A A A

Министерство на икономиката ще финансира бизнес идеи за 20 хил. лв.

Министерство на икономиката (МИ) обявява национален конкурс по проект “Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”. Проектът е ориентиран към студенти и хора с висше образование и цели подпомагането им да започнат собствен бизнес, обявиха от пресцентър на МИ.
 
В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране, което е до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) и да осигури задължителен собствен принос от 10% или до 2 200 лв. за всеки проект.
 
„Техностарт 2" финансира стартиращи фирми с бизнес идея само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност. Допустимите разходи в рамките на проекта са разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, разходи за закупуване на материали и консумативи, разходи за външни услуги и разходи за банкови такси и др.
 
Крайният срок за кандидатстване е до 17-ти октомври 2016 г., включително.
 
Проектът е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г.
 
Източник: expert bg
Снимка: Интернет