A A A

Пресичат бизнеса с дългове

Бизнесът със събиране на дългове ще бъде преустановен с измененията в Гражданския процесуален кодекс. Процедура, по която да се даде възможност за събиране на малките вземания, преди да се пристъпи към изваждане на изпълнителен лист, предлагат от Камарата на частните съдебни изпълнители. Те подкрепят искането на националния омбудсман Мая Манолова за отпадането на юрисконсултските възнаграждения при така наречените комунални задължения. Идеята е фирмите, предлагащи комунални услуги - ВиК дружествата, топлофикациите, мобилните оператори, ЕРП-тата, да могат да се обърнат директно към съдебния изпълнител, преди да отиде в съда. Съдия-изпълнителят ще може да се свърже с длъжника, да го уведоми за сумата, която се търси от него, и да го покани да плати. Ако длъжникът е съгласен, ще може да уговори с ЧСИ как и кога ще плаща, включително и разсрочено. Ако обаче не иска да погаси задължението си доброволно, ЧСИ няма да има право да провежда принудително изпълнение. Това ще се случи едва след като кредиторът се обърне към съда и се снабди с изпълнителен лист. В момента заради различни държавни такси и хонорари на юрискунсулти, един малък дълг от 100 лева може да достигне 1000 лева. Председателят на КЧСИ Георги Дичев обясни, че целта е хората, които често забравят за малките си задължения, но са добросъвестни и искат да ги платят, да не бъдат товарени с разноските, които се трупат, ако кредиторът например се обърне към съда за издаване на заповед за изпълнение. "Няма да има разноски като юрисконсултско възнаграждение, което е минимум 300 лв.", даде пример Дичев.Копирано 
 
Източник: Стандарт
Снимка: Интернет