A A A

Кьща Недкович

ул. Цанко Лавренов № 3

Тел.: 032/ 626 216

Лятно работно време /април-октомври/: 9:00 - 18:00

Почивни дни: събота и неделя

Зимно работно време /ноември-март/: 9:00 - 17:30

Почивни дни: събота и неделя

Ден за безплатно посещение:

всеки първи четвъртък от месеца – за ученици и пенсионери

 

Построена през 1863 г. в духа на европейския класицизъм, къщата на пловдивският търговец и общественик Никола Недкович респектира с богато декорирана фасада и тържествен четириколонен портик. На първия етаж стаите са разположени симетрично от двете страни на широк салон /хайет/. Експозицията в къщата представя вътрешната наредба на богатите пловдивски домове от ХIХ век и включва мебели и вещи на фамилия Недкович.

Къщата на богатия карловски търговец на тъкани Никола Недкович е построена през 1863 г. Великолепният дом се отличава с най-богата външна декоративна украса в резервата.Това еи една от малкото къщи, в които са съхранени оригинални предмети на фамилията.

Домът принадлежи към класическите образци на симетричната пловдивска къща. Сградата е двуетажна, със симетричен план, висок приземен етаж и красиво оформен портик.

Приземният етаж на този дом прави впечатление с уникалните резбовани тавани и изящни стенописи, съхранени без реставрация. Вторият етаж се отличава стилово със своята декоративна украса. Духът на Западна Европа тук се чувства по-осезателно и с добре подбраната колекция от мебели.

Дворният комплекс привлича интереса на посетителите с функционалните си архитектурни решения – присъствие на подземен тунел, който свързва избата с улицата, и наличието на топла връзка между кухнята и централната жилищна част.

Собственикът Никола Недкович търгувал с Цариград и други градове, по-късно заемал длъжност при окръжния управител на Пловдивската "Ааза". След смъртта на дъщеря му къщата става общинска собственост. Извършена е реставрация в периода 1964-1969 г. и къщата на Никола Недкович е превърната в музей.

През 2005 г. са извършени частично консервационно-реставрационни работи по българо-японската “Програма за реставрация на паметници на културата в Старинен Пловдив” (ЮНЕСКO). Къща Недкович е недвижима културно-историческа архитектурна ценност с категория „национално значение”.

Къщата е една от своеобразните културни сцени в Стария град, където се организират множество творчески прояви и инициативи.

 

 

 

Източник: ОП Туризъм
www.visitplovdiv.com