A A A

Храм „Света Неделя”

ул. П.Р. Славейков № 40, Старинен Пловдив

Тел.: 032/ 623 270

Отворен за посещение: 8:00 - 18:00

 

Храмът „Света Неделя” е един от най-старите храмове на Трихълмието. Построен е през 1832 година на мястото на по-стар храм. Впечатляваща е 30-метровата масивна четириетажна камбанария, построена през 1905 г.

Храм, посветен на света Неделя, бил построен в началото на XVII в. Той бил със скромни размери и непретенциозна архитектура, но с богато украсен иконостас.

През 1829 г. е съборена старата сграда на „Св. Неделя“ и е изграден временен параклис, посветен отначало на св. Атанасий, а по-късно на свето Въведение Богородично. В него е монтиран иконостасът на старата черква.

Новата черква „Св. Неделя“ е замислена като един от най-големите и най-просторни възрожденски храмове в нашите земи. Издигната е от брациговски строители с главен майстор Петко Петков - Боз.

Храмът „Св. Неделя“ е внушителна трикорабна псевдо-базилика с триапсидна олтарна част. Трите кораба са разделени от шест двойки дървени колони. Капителите им са релефно украсени и носят арки с характерна кобилична линия. Средният кораб е оформен с полуцилиндричен свод, а страничните са покрити с плоски дървени тавани, украсени с резба. Преддверието след главния вход носи втори етаж - емпория, ползван като женско отделение през XIX в., а сега като балкон за църковния хор.

Изработката на иконостаса възложили (ок. 1832-1833 г.) вероятно на Яне Спиров. Известните дебърски майстори Макрий Негриев Фръчковски и братята му Гюрчин и Траян са изпълнители на релефната украса за капителите на колоните - фина художествена работа, близка до скулптирането, наричана по онова време „кюлюмджийство“.

Повечето икони са изписани от Димитър Христов Зограф и сина му Зафир, по-късно известен с псевдонима Станислав Доспевски.

В храма са запазени стенописи от 1871 г., които се виждат на източната стена в олтара и в медальони, разположени високо между арките на колоните. На западната стена под балкона, от двете страни на входа, са открити две стенописни пана, изобразяващи св. Георги и св. Димитър в типичната иконография на воини конници.

„Св. Неделя“ е осветена на 19 септември 1832 г. от пловдивския митрополит Никифор. През 1860 г. в нея е направен първи неуспешен опит да се въведе богослужение на български, вместо на гръцки език. Борбата продължила и след Освобождението, докато се увенчала с успех. На 18 март 1893г. пловдивският митрополит Натанаил отслужва първата архиерейска света литургия на български език.

През 1894 г. са направени някои архитектурни поправки и допълнения. Тогава е издигнат големият купол, чиято височина достига 16 м над нивото на пода. Преддверието е затворено и остъклено, а западната стена на храма отвътре и над балкона е изписана изцяло. Строежът е завършен през 1905 г.

Към черквата „Св. Неделя“ има обширен двор с градина. Сградите в него образуват архитектурен комплекс в хармонична стилова взаимовръзка. При голямата дворна порта се издига старата черковна къща, построена едновременно с храма. В нея са живели свещениците и клисарите, а някои от помещенията често били пригаждани за училище, в което през 1846 г. е учил известният български възрожденец Йоаким Груев.

 

 

Източник: ОП Туризъм
www.visitplovdiv.com