A A A

Експозиция „Българско Възраждане”

ул. Цанко Лавренов № 1

тел.: 032/ 623 378

Лятно работно време /април-октомври/: 9:30 - 18:00

Вторник: 12:30 – 18:00

Без почивен ден

Зимно работно време /ноември-март/: 9:30 - 17:00

Вторник: 12:30 – 17:00

Почивeн дeн: неделя

Ден за безплатно посещение: всеки първи четвъртък от месеца

 

Експозиция „Българско възраждане” се помещава в къщата на богатия пловдивски търговец Димитър Георгиади, построена през 1848 г., и проследява историята на град Пловдив в периода от ХV до ХІХ век. Богатият веществен, документален и снимков материал дава възможност на посетителя да се потопи в атмосферата на далечното минало на града - време на чуждо владичество, но и време на отстояване на националната идентичност на българина, на борба за самостоятелна българска просвета, църква и национална независимост.

Експозиция „Българско възраждане” се намира в Архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив” в къщата на Димитър Георгиади – паметник на културата от национално значение. Сградата е построена през 1848 г. от майстор хаджи Георги от родопското село Косово по поръка на богатия български занаятчия Георги Кендинденоглу. До средата на 20 век в нея живеят наследниците на неговия зет Димитър Георгиади, последните от които я продават на община Пловдив.

Къщата на Георгиади е представител на широкоразпространения през 19 век архитектурен тип на пловдивската симетрична къща. Около просторни салони в средата на всеки етаж са разположени симетрично четири стаи. Стените на фасадите и във вътрешността на къщата са богато изписани с геометрични и растителни орнаменти и зооморфни фигури. Уникален за къщата е салонът на първия етаж, оформен като покрит двор. Той е своеобразно продължение на градската улица към вътрешния двор на сградата. Вторият етаж на къща Георгиади е най-представителния, с разноцветното си вътрешно изписване с богато резбованите тавани, врати и долапи и характерните декоративни ниши – „алафранги”.

След първата реставрация, през 1961 г. тук е разположена музейна експозиция, посветена на Българското възраждане и национално-освободителните борби. През 2006-2007 г. сградата е реставрирана по проект на Правителството на Япония и ЮНЕСКО, а експозицията е осъвременена и обновена.

Експозиция „Българско възраждане” проследява историята на град Пловдив от 15 до 19 век. Експозиционната площ е 825 кв.м., разположена в единадесет зали и два салона, при съответното художествено оформление, което не накърнява вътрешната архитектура на къщата. Богатият веществен, документален и снимков материал дава възможност на посетителите да се потопят в атмосферата на далечното минало на града – време на чуждо владичество, но и време на отстояване на националната идентичност на българите. В залите на първия етаж са представени етническото многообразие и стопанското развитие на Пловдив от османската епоха. На втория и третия етаж са развити темите за борбата на българите за новобългарска просвета, самостоятелна църква и национална независимост.

 

 

 

 

 

Източник: ОП Туризъм
www.visitplovdiv.com